STAŇTE SE STÁLÝM ZÁKAZNÍKEM A ZÍSKÁTE VIP PŘÍSTUP

FAQ

Vyberte jednu z následujících otázek k nalezení odpovědi. Protože se některé otázky stále opakují, tak ty nejdůležitější dáváme na naše stránky, aby pomohly i vám. Pokud zde odpověď nenajdete, napište nám váš dotaz na email: info@ogb.cz. Děkujeme za vaší důvěru!

Skleněná zábradlí z vrstveného bezpečnostního skla

Můžete cokoliv a nikdo vám v tom nezabrání, ale pokud chcete využít sklo, jako ochranný prvek zábradlí, tak musíte využít jen bezpečného skla, které vyhovuje požadavkům na bezpečnost proti propadnutí. Jinými slovy celé zábradlí vyhovuje normě ČSN 743305 a ČSN EN 12600.
Bezpečné sklo pro balkónové zábradlí je nejčastěji vrstvené bezpečnostní s minimální PVB folií o tl. 0,76 mm.

Tloušťka skla v ochranném zábradlí je spojena vždy s

  • rozměrem tabule skla,
  • uchycením skla,
  • uložením skla,
  • způsobem zatížení,
  • místem použití.

Na výrobu vrstveného skla se vztahuje norma ČSN EN ISO 12543 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo. V jejím 5 dílu je v odstavci 4.2.4 Přesah, napsáno, že minimální přesah jednotlivých tabulí může být 2 mm. Přikládáme i tabulku pro vaší lepší orientaci. Snahou v naší společnosti je mít tyto přesahy co nejmenší.

Tabulka dovolených přesahů vrstveného skla

Požadavky na stavební sklo

Estetický požadavek na sklo je jedním z prvních, který vede k tomu, že si místo betonu, kovu, plastu nebo igelitu vybereme pro konstrukční řešení právě sklo. Co všechno je v tomto případě třeba řešit a na co dát pozor:

  • lesk, světelná reflexe;
  • barva, index podání barev;
  • optická deformace, zkreslení;
  • šarže výrobku a jeho výrobce.
Podcenění těchto parametrů dokáže celý návrh znehodnotit. Pokud se přidají i chyby při manipulaci, montáži a údržbě nebo rizika, jako je oslepnutí, kondenzace či oxidace, tak se estetického efektu krásné prosklené stěny, fasády nebo zábradlí nedočkáme.

Odborně technické rady pro odborníky

Ano, na obrázku níže pochopíte proč. Při změně sklonu izolačního skla dochází i ke změně výměny tepelné energie a tím se zhoršuje tepelná izolace izolačního skla střešního okna. Zkušení stavební fyzici vědí, že při výpočtu zimní zahrady nebo střešních oken s touto změnou počítají. Užitečný a jednoduchý vzoreček pro projektanty vytvořil pan Ing. Jan Šíla ve své diplomové práci a píše o tom ve svém článku Vliv sklonu otvorových výplní na součinitel prostupu tepla Vliv sklonu zasklení na tepelnou izolaci skla

Zdroj obrázku: Glaswelt

TOP